Pumplösningar för tillsättning av färgämnen

Tillsättning av färgämnen

Watson-Marlows pumpar är de bästa i branschen för hantering av viskösa och nötande färgpigment som används vid tillsättning av färg. Våra pumpar erbjuder:

Papperstillverkare har mer eller mindre upphört att använda särskilda "blandningsrum" där de traditionellt brukade blanda till sina egna färgämnen. Färgämnen levereras numera färdigförpackade i säckar. Detta skapar en efterfrågan på en pump som snabbt och enkelt kan ställas om från att pumpa ett färgämne till ett annat. I Watson-Marlows peristaltiska pumpar är färgämnet inneslutet i slangen så det finns inget behov av att spola mellan färgbytena.

Dessutom, på grund av att färgämnet inte kommer i kontakt med några rörliga delar kommer det inte att skada pumpen, vilket innebär en sänkning av underhållsstoppen och ökad tillförlitlighet.

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post