Säker pumpning av nötande fyllnadsmedel

Fyllnadsmedel

De nötande fyllnadsmedelen som används på massa- och pappersfabriker är inget problem för Watson-Marlows deplacementspumpar. Designen hos våra pumpar innebär:

Utfälld kalciumkarbonat och annat lerbaserat slam kan skada och till och med förstöra vissa pumptyper. Detta resulterar i dyrbara processtopp och produktförluster på grund av läckage. Bredels slangpumpar och Watson-Marlows peristaltiska pumpar är konstruerade för att kunna hantera nötande slam utan risk för läckage. Produkten är säkert innesluten i slangen. Inga rörliga delar kommer i kontakt med fyllnadsmedlet. På så vis minimeras underhållskraven, vilket sparar både tid och pengar.

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post