Vatten- och avloppshantering i massa- och pappersindustrin

Vatten och avlopp

Watson-Marlows peristaltiska pumpar har en erkänt överlägsen tillförlitlighet för kommunal vatten- och avloppsrening. Samma fördelaktiga egenskaper kan även tillämpas vid vatten- och avloppsbehandling inom massa- och pappersindustrin och möjliggöra:

Innehållet i produkter som används på massa- och pappersfabriker har hög viskositet och omfattar en stor mängd fasta partiklar som kan skada eller till och med förstöra membran- och lobpumpar, progressiva förträngningspumpar och andra sorters pumpar vilket leder till dyra driftstopp på fabriken. Våra pumpar har inga tätningar eller ventiler i det våta området. Slangen är den enda delen som kommer i kontakt med vätskan. Detta innebär en drastisk nedskärning av antalet underhållsstopp.

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post

Watson-Marlows pumpar för massa och papper