Eliminering av lufthål

Eliminating air holesEfter installationen av tre Bredel 100 mm högtrycksslangpumpar i   ett gjutsystem för ringar vid Caradon Plumbing Solutions, har småhåleni den färdiga produkten nästan eliminerats, avfallet reducerats till minimala nivåer och underhållet skurits ned kraftigt.

Bredel-pumparna ersatte en vädurspump och två roterande lobpumpar vilket ledde till skrotningsproblem på grund av  luftinblandning och små hål. Tack vare pumparna från Watson-Marlow Bredel har underhållet begränsats till slangbyte var sjätte månad och problem med  lufinblandning och metallföroreningar som kommer in i backflödet inträffar helt enkelt inte längre.

Pumpningssystemet består av en pump för varje huvudledning, en manöverpanel, tryckomvandlare, pulsationsdämpare och flödesbrytare för detektering av blockerade inlopps- eller utloppsledningar. Det erforderliga trycket mellan 0 och 10 bar upprätthålls i huvudledningen oberoende av antalet öppna utloppsställen. När alla utloppsställen är stängda och trycket är vid nivån som krävs, är pumpens hastighet noll, fastän motorn fortsätter att köra och ger fullt vridmoment. Så snart utloppsställena öppnas, ökar pumpens hastighet för att upprätthålla nödvändigt tryck. När alla utloppsställena är öppna ökas pumpens varvtaltill max, medan varvtalet sjunker då utloppsställena stängs.

 

Mer om Bredels slangpumpar

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post

Bredels slangpumpar för keramik