Keramiskt slam

Ceramic slipPumpning av keramiskt slam är ett mycket vanligt problem inom keramikindustrin. Keramikslammets konsistens måste upprätthållas vid korrekta nivåer för att upprätthålla tillverkningseffektivitet och produktkvalitet, men på grund av de nötande egenskaperna i keramiskt slam, har detta varit en stor utmaning, men  fler och fler keramiktillverkare har hittat en lösning på problemet.

En av dessa är Pilkington Tiles, en världsledande tillverkare av byggnadsmaterial, som nu har sexton Bredel-slangpumpar som styr keramikslammet vid varje steg i tillverkningsprocessen och levererar slammet från rörverken till spraytorken. Två pumpar hanterar keramiskt slam som omarbetats från kasserade produkter, en annan från omarbetningstanken till en vibrerande sil och en fjärde pumpar den sållade produkten tillbaka till spraytorkens doseringstank. Vid slutstadiet, pumpar en annan SP40-pump avfall från spraytorkarna till en spillvattensbehandlingsanläggning.

slangpumpar, upplevt mindre antal driftsstopp, minskade kostnader för reservdelar och en övergripande kvalitetshöjning. En oväntad fördel var de markant sänkta energikostnaderna där slangpumparna ersatte gummiklädda centrifugalpumpar.

 

Mer om Bredels slangpumpa

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post

Watson-Marlows pumpar för keramikbranschen

Watson-Marlows slangar för keramikbranschen