Bestrykningsmedel och lim

Bestrykningsmedel och lim

Pumpning av lim, kallförseglingar, grundlacker och andra lacker är en svår uppgift för vissa pumpar. Viskositeten och klibbigheten kan påverka noggrannheten och flödet och kan ge upphov till skumbildning och andra produktförsämringar. Watson-Marlows peristaltiska pumpar ger utomordentligt hög tillförlitlighet och noggrannhet vid transport av viskösa vätskor i tryck- och emballagetillämpningar. Designen hos våra pumpar innebär att:

Korskontaminering är en av huvudorsakerna till driftstopp vid tryckning. När man till exempel byter från ett lack till ett annat måste en rigorös rengöringsrutin utföras för att säkerställa att tryckets kvalitet upprätthålls. Detta kan vara ett problem för membranpumpar där packningar, tätningar och ventiler i vätskebanan ofta täpps igen, vilket gör att rengöringen blir arbetskrävande. Våra pumpar har designats så att slangen är den enda delen som kommer i kontakt med lacket. Rengöringen består i en enkel genomspolning av slangen och när slangen behöver bytas går detta snabbt och lätt att göra. På så vis kan man skära ner på pumpens driftstopp och säkerställa att pumpen blir tillgänglig i maximal utsträckning.

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post

Watson-Marlows pumpar för tryck och emballage

Bredels slangpumpar för tryck och emballage

Watson-Marlows slangar för tryck och emballage