Avfallsbehandling

Watson-Marlows peristaltiska pumpar är idealiska för alla steg i avfallsbehandlingsprocessen. Våra deplacementspumpar ger en jämn och tillförlitlig prestanda vid allt från exakt dosering för luktborttagning och pH-styrning till kraftfull transport. Viktiga egenskaper:

Våra Bredel-slangpumpar minskar driftskostnaderna vid inmatning av primärslam eller förtjockat slam till rötkammare eller filterpressar för säker deponering och i primärtankar för automatisk slamning. Watson-Marlows peristaltiska pumpar är också det idealiska valet för exakt och jämn dosering av starkt frätande kemikalier så som natriumhypklorit i krävande miljöer.

Broschyr över vatten- och avloppsrening

Ladda ned broschyren

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post