Vattenbehandling

Watson-Marlows peristaltiska pumpar säkerställer tillgången på dricksvatten av god kvalitet och att en effektiv drift av anläggningen upprätthålls. Vid varje steg i vattenreningsprocessen hjälper våra pumpar till med att rena vattnet och att transportera slammet. Pumparna erbjuder:

Primär och sekundär desinficering och styrning av pH-värdet kräver noggrann kemisk dosering för att säkerställa dricksvattnets kvalitet. Sådana kemikalier är nötande och kan bilda gaser. I Watson-Marlows pumpar är slangen den enda delen som kommer i kontakt med kemikalierna. Detta ger utomordentligt hög tillförlitlighet och den lägsta ägandekostnaden jämfört med traditionella pumptyper. En noggrannhet på upp till ±0,5 % upprätthålls genom pumparnas hela verksamma livslängd. Pumparna har självsugningsförmåga och tål att torrköras vilket eliminerar risken för pumphaveri eller skador på grund av oväntade händelser.

Dosering, dispensering och provtagning kräver säker och tillförlitlig styrning av pumpen. Våra pumpar är kompatibla med PROFIBUS RS232-, RS485-, 4-20mA- och 0-5V-signaler. De har monterats med spänningsfria kontakter och två analoga kontakter för proportionell slaglängd och motsvarande varval.

Broschyr över vatten- och avloppsrening

Ladda ned broschyren

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post