puresu® – slangset för engångsbruk

Kontrollerad, Effektiv, Flexibel, Pålitlig

Kontrollerad, Effektiv, Flexibel, Pålitlig

Förgreningsslangar

På grundval av betydande expertis inom engångssystem erbjuder vi ett brett utbud av validerade komponenter och konfigurationer, med en enkel och repeterbar orderhantering för att stödja en kontinuerlig leveranskedja.

Full spårbarhet för varje komponent upprätthålls under vår monteringsprocess av engångsenheterna och tillhandahålls som en del av vår detaljerade dokumentation. Detta säkerställer att dina engångsenheter når dig färdiga att använda och att de uppfyller de stränga kraven som ställs i cGMP:s tillverknings- och valideringsriktlinjer.

BioPures puresu-expertis ger:

Anpassade för dina specifika bioprocessbehov

Enheterna finns tillgängliga i icke bestrålade, gammabestrålade och sterila versioner (validerade med VDmax 25-metoden i enlighet med ANSI/AAMI/ISO 11137).

Kontrollerad
Monteras i ett ISO klass 7-renrum enligt cGMP-metodiken med definierad standardrutin för en konsekvent produkt.

Flexibel
WMFTG arbetar tillsammans med dig för att designa en enhet som passar dina bearbetningsbehov med hjälp av en kombination av intern tillverkningsförmåga och öppen arkitekturstrategi.

Kvalitet
kvalitetssäkringssystemet ISO 9001, USP <88> klass VI biologisk reaktivitet, USP <87> cytotoxicitet in vitro

Maximal flexibilitet med snabb handläggningstid

Vi har nyckelkomponenter i lager för snabb respons så att ledtiderna hålls till ett minimum.

Vi har konsoliderat vår dokumentation för att säkerställa att du bara får det som är lämpligt för en överensstämmelse inom bioprocessbranschen.

Enheterna är försedda med ett strålningsintyg. Full produktcertifiering och validering finns tillgänglig på begäran.

 • Mer om puresu

  Mer om puresu

  Vi erbjuder ett brett utbud av validerade komponenter och konfigurationer, med en enkel och repeterbar orderhantering för att stödja en kontinuerlig leveranskedja.

 • ReNu sterila kassetter

  ReNu sterila kassetter

  De nya sterila ReNu-kassetterna för engångsbruk som används i den mycket hyllade Quantum-pumpen finns nu tillgängliga med aseptiska kopplingar och ett fullständigt krav på sterilitetssäkring.

 • Watson-Marlow slangar

  Watson-Marlow slangar

  Watson-Marlow erbjuder slangar i fem olika material av farmaceutisk kvalitet och över 40 storlekar, vilket ger en extraordinär förmåga till olika användningsområden.

BioPure puresu-broschyr

Ladda ned broschyren

 • Hitta en produkt

 • Hitta lokal representant

 • Hjälp och råd

  Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

  E-post