De nya processpumparna 530 och 630 från Watson-Marlow förbättrar den validerade processäkerheten för biofarmaceutiska tillämpningar avsevärt

The launch of the 530 and now 630 pumps builds on a platform of precise, high purity peristaltic technology. For the user, their enhanced operator and control system interface contributes to step-change improvements in validated process security. Watson-Marlow Fluid Technology Group, som är världsledande inom peristaltiska pumpar och relaterad flödesteknik, har nu presenterat sina nya 530- och 630-modeller av inkapslade, peristaltiska pumpar för bioprocesser uppströms och nedströms.  Lanseringen av pumparna baseras på en exakt och mycket tillförlitlig peristaltisk teknik. För användare har det nya gränssnittet i operatörs-och styrsystem gjort den validerade processäkerheten avsevärt mycket bättre.

 

Nya funktioner som manöverpanelens färgdisplay och den intuitiva menystrukturen visar aktuell status och kräver mycket få knapptryckningar.  Ett 3-nivåers kodlås säkerställer processäkerheten för användare och processingenjörer.

Hållbara och noggranna

Peristaltiska pumpar spelar en allt större roll i den biofarmaceutiska industrin, där de utan kontamination används för hantering av värdefulla och känsliga vätskor, som cellkulturer från däggdjur. Det är viktigt att här kunna tillhandahålla exakta och repeterbara flöden. Watson-Marlows hållbara och noggranna 530- och 630-modeller av peristaltiska pumpar är säkrare och enklare att styra för bioprocesser uppströms och nedströms, där jäsningstillsatser och djupfiltrering ingår.

Dyra misstag är ett minne blott

530- och 630-pumparna erbjuder bästa möjliga processvalidering. De har ett 3-nivåers kodlåsskydd som säkrar valideringen och minimerar risken för misstag. Det betyder att användare bara har tillgång till just den funktionalitet som de har tilldelats. På så sätt förblir processen säker och risken för dyra misstag elimineras.

Det är möjligt att snabbt kontrollera styrningen och undvika dyra misstag, eftersom aktuell status alltid är fullt synlig på färgbildskärmen. Den intuitiva menystrukturen känns trygg och enkel att använda.

Dyra rengöringsrutiner behövs inte längre 

De nya pumparna är perfekta för engångstillämpningar i olika bioprocesser eftersom dyra rengöringsrutiner inte längre behövs. Flödesstabiliteten får som följd att processerna är enhetliga, vilket i sin tur förbättrar cGMP-överensstämmelse och slutlig produktkvalitet. De ökade kvalitetskraven driver behovet av utrustning som är pålitlig och enkel att använda. Den peristaltiska tekniken är idealisk för biofarmaceutiska tillämpningar eftersom den pumpade vätskan är helt innesluten i slangen, dvs. helt isolerad. Tekniken ger också ett flöde med låg pulsation och skonsam drift med låg skjuvning, som ger högsta möjliga retention av levande celler.

Drivenheter och alternativa pumphuvuden

Watson-Marlows pumpar ger möjlighet till flexibel systemintegrering med fyra drivalternativ. Användare kan välja från manuell drift till helautomatisk styrning, vilket i sin tur gör det möjligt att länka upp till 16 pumpar och kommunicera i realtid. 

Användare har också tillgång till det integrerade PROFIBUS-nätverket. 530- och 630-pumparna har tvåvägsförbindelser där kommunikationen sker i realtid. Det innebär snabbare diagnostik och snabbare gensvar, vilket gör det enklare att kontrollera processen och minimera antalet driftsstopp.

Pumparna har flödeshastigheter mellan 0,0001 ml/min och 18 l/min upp till 7 bar, vilket gör det enklare att skala upp processen. Det är pumphuvudet som bestämmer både flödeshastighet och det tryck som kan uppnås för att uppfylla den specifika biofarmaceutiska processens krav.

530- och 630-pumparna stödjer full integrering med annan utrustning, t.ex. bioreaktorer. IP31-och IP66-skyddsalternativ gör dem lämpliga för alla typer av miljöer.  

Pump och slang är lika viktiga

Slangar är lika viktiga som pumpar inom biofarmaceutiska tillämpningar. Det är viktigt att välja rätt pump- och slangkombination så att den överensstämmer med tillämpningskriterierna. Watson-Marlow är det enda företaget som tillverkar inkapslade pumpar och peristaltiska slangar och även anslutningar, klämmor och packningar. Kunder ser det här som en stor fördel eftersom de då kan vara säkra på att deras peristaltiska pump kommer att fungera från första början och under lång tid därefter.

Pumpen i kombination med våra USP klass VI-slangar betyder att användare kan vara säkra på att få högsta möjliga prestanda för ett flertal olika biofarmaceutiska tillämpningar. Det finns tre typer av biofarmaceutiska slangar vilket ger en mängd olika alternativ för olika krav och behov.

Felfri isättning av slang

Om användaren skulle vilja, kan 530- och 630-modellerna utrustas med LoadSure-slangelement för en enkel, felfri isättning av slang. Med hjälp av de patenterade LoadSure D-anslutningarna kan slangelementen bytas på under en minut utan några specialkunskaper.

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post