Ny ReNu pumphuvudteknik erbjuder noggranna och repeterbara flöden för polymerdosering.

Qdos 20 ReNu PU Polymer dosing

Ny ReNu pumphuvudteknik erbjuder noggranna och repeterbara flöden för polymerdosering.

Watson-Marlow Fluid Technology Group har lanserat ett nytt pumphuvud som är utformat för användning tillsammans med den prisbelönta peristaltiska doseringspumpen Qdos. Qdos 20 med ReNu™ PU pumphuvud erbjuder ett repeterbart flöde på 28 l/tim vid 4 bar för vätskor inom ett brett viskositetsspann med ±1% doseringsnoggrannhet.

Nya Qdos 20 ReNu PU är svaret på ett växande globalt behov av polymera doseringssystem i reningen av avloppsvatten. Huvuddelen av dessa system använder polymerer för att avvattna slam och för att minska slamvolymen vilket i sin tur minskar kostnaderna i samband med bortforsling och lagring av ”kakan” med upp till 75%. Användare av det nya pumphuvudet har redan upptäckt betydande processförbättringar vid användningen av doseringspolymerer jämfört med membranpumpar.

ReNu PU pumphuvuden är utformade för att leverera maximal produktionstid. Detta underlättas av snabb, säker och enkel borttagning och byte av pumphuvudet. Det finns inga behov av specialverktyg eller speciellt utbildade tekniker inom anläggningen.

Dessutom erbjuder ReNu PU pumphuvud en inbyggd läckagedetektering och inneslutning av kemikalier vilket är en viktig punkt eftersom rengöring efter utsläpp av polymerer kan vara farligt för operatörer och dessutom är det tidskrävande.

Återkoppling från kunder

En större tjänsteleverantör i Lake Michigan, Illinois, har bekräftat lämpligheten av ReNu PU för noggrann dosering av polymera flockningsmedel. Företaget har ett behov av att rena avfallsvatten från kalkstensbrytning. Genom att installera en Qdos pump försedd med ReNu PU pumphuvud kunde de uppfylla kvalitetsstandarden på vattnet med en pålitlig lösning och med lågt underhåll.

Ett större bryggeri i Storbritannien kan också bekräfta effektiviteten hos pumphuvudet. Bryggeriet brukade använda en doseringspump av membrantyp för dosering av polymerer. Den lilla backventilen i membranpumpen blockerades emellertid lätt av polymerer. Därför var pumpen i frekvent behov av rengöring, en process som blev till en utmaning på grund av vätskans höga viskositet.

”Vi har inga sådana problem med Qdos som på ett tillförlitligt sätt doserar polymerer ca 12 timmar varje dag”, säger Mr Dave Burrows i SUEZ UK, som har ansvaret för bryggeriets avloppsverk. ”Jag kan inte hitta några fel när det gäller tillförlitligheten hos Qdos pumpen eller hos ReNu PU pumphuvudet.  Dessutom får du ett meddelande när pumphuvudet har nått slutet på sin livscykel.

Bytet går snabbt och lätt - vi är igång och kör igen efter 5 - 10 minuter. Qdos 20 ReNu PU har visat sig vara en stor framgång, den har gått utan problem under en längre tid.

ReNu PU

 
  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post