BioPure Q-Clamp är kompatibel med många olika anslutningar

Q-Clamp Sanitary Tri-Clamp

Den senaste innovationen från Watson-Marlow Fluid Technology Groups varumärke BioPure är Q Clamp, en ny hygienisk Tri-Clamp® för engångssystem. Denna patenterade verktygsfria hygeniska Tri-Clamp kan ge en säker anslutning på mindre än 12 sekunder och är lämplig för den farmaceutiska och biotekniska industrin.  Dessutom stöds denna lätta hygienklämma av ett industriledande valideringspaket för icke våta komponenter.

BioPure Q-Clamp kräver inga verktyg för att monteras eller demonteras. En unik stängningsmekanism säkerställer att klämman kan stängas snabbt med en hand, en egenskap som också bidrar till att minska belastningen på operatören. Vad som också är viktigt är att en dubbelsidig spärr garanterar att klämman fortfarande är stängd, även om det osannolika skulle inträffa att ena sidan skulle fallera.

I och med Q-Clamp introduceras den första riktiga tekniken för sabotageidentifiering för Tri Clamp-anslutningar. Tillbehören kan användas för att specificera relevanta områden av processen via färgidentifiering. De finns i åtta färger och kan installeras före eller efter det att klämman monterats.

Q-Clamp är tillverkade och förpackade i ISO-klass 7-renrum och uppfyller gällande industrikrav inklusive ISO 10993 – Del 5, 6, 10 och 11, USP <88> och USP <87>. Q-Clamp har även utvärderats för extraktioner enligt enlösningsmedelsmetoden.

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post