Qdos doseringspump med 12–24 V DC strömförsörjning sätter fart på mobila applikationer

Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG) introducerar en version för mobila applikationer och fjärrapplikationer som bygger på den framgångsrika Qdos-serien, och som kan drivas av en strömkälla på 12–24 V DC. Den senaste Qdos-pumpen passar för alla användare som behöver en exakt, platsstyrd doseringspump där nätspänning saknas eller på otillgängliga platser.

Qdos pumpar ökar produktiviteten och minskar kemikaliespillet tack vare en mer exakt, linjär och repeterbar dosering jämfört med konventionella doseringspumpar av membrantyp. Det innebär att Qdos-användare kan minska kostnaderna för kemikalier till och med vid dosering av krävande vätskor eller då tryck, viskositet och andel fasta partiklar varierar. Dessa fördelar kombineras med peristaltisk teknik för att säkerställa ett exakt, kontinuerligt och jämnt flöde för optimal vätskeblandning.

Den nya 12–24 V DC-versionen passar för både statiska och mobila, batteridrivna fjärrapplikationer där typiska användningsområden är besprutning av jordbruksfrön och bevattning av grödor, vattenbehandling och provtagning på distans, rening av dricksvatten och lastbilspumpar för att bara nämna några.

I applikationer på avlägsna platser kan pumpen köras på batterier som kan laddas med solceller, andra förnybara energikällor eller skiljereläer. Produkten är tillförlitlig, fristående och kräver inga andra komponenter.

I och med utökningen av det befintliga WMFTG-sortimentet med denna nya variant är Qdos nu förstahandsvalet när det gäller exakt kemisk dosering i applikationer och på platser där det inte finns någon praktisk tillgång till elnätet.

 
  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post