Helautomatiska system för kliniska försök och produktion i små batcher