FlowSmart hygienprodukter för flödesbanor

  • PolyClamp EPDM-hygienpackningarPolyClamp EPDM-hygienpackningar

    • Steriliseringskompatibel (SIP) med geometrisk stabilitet efter upprepade cykler
    • USP klass VI-validerad
    • Ett sortiment av olika storlekar med eller utan fläns
  • FlowSmartFlowSmart

    FlowSmart® är en leverantör av hygienprodukter för flödesbanor som garanterar produktjämnhet med ett ledande ISO-program för att säkerställa våra prestanda.