Processpump med 701R-pumphuvud för kontinuerlig slang

720 IP66

720 IP66

Sköljtäta, kapslade pumpar för höga flöden i industriella processer
720 IP66

720 IP66

Sköljtäta, kapslade pumpar för höga flöden i industriella processer
720 IP66

720 IP66

Sköljtäta, kapslade pumpar för höga flöden i industriella processer

Kontakta oss


Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

E-post

Overview

Broschyr över industriella pumpar

Broschyr över industriella pumpar

Ladda ned nu

Watson-Marlow 720SN/R, 720UN/R, 720DuN/R: 0-2 bar NEMA 4X (IP66) pumpar med pumphuvuden för kontinuerliga slangar. Alla modeller kan utrustas med ett påbyggnadspumphuvud
 

De starka, tåliga, kapslade drivenheterna i 720N-serien har NEMA 4X (IP66) intrångsskydd för industriella och fuktiga miljöer. 

720SN/R:

720UN/R

Likadan som 720SN/R, samt:

720DuN/R

Likadan som 720UN/R, samt:

Styrning


Funktionalitet
720UN 720SN 720DuN

Kapsling – intrångsskyddsklass
 NEMA 4X  NEMA 4X  NEMA 4X

Manuell styrning
     

Varvtalsreglering via knappsats med enkel kalibrering för flödesvisning
 •   •   •
Omfattande kalibrering för visning av flöden i metriska eller brittiska enheter       •
Numerisk knappsats för inmatning av varvtal, flöde eller PIN-kod       •
Indikering av ackumulerad volym       •
 Fjärrstyrning      

Start/stopp, riktningsändring, automatiskt/manuellt läge, läckagedetektoringång
(genom att en kontakt slutes eller 5 V TTL till 24 V industrilogik
 •     •

Fjärrstyrning av MemoDose (fot/hand-reglage eller logisk insignal)
 •     •

Fyra programmerbara digitala statusutgångar genom 24 V-, 30 W-reläer
 •     •

Analog varvtalsreglering
     

Programmerbara ingångar; 0-10 V, 1-5 V eller 4-20 mA
 •     •
 Analoga utgångar; 0-10 V (8 bitars upplösning)  •    
 Analoga utgångar; 0-10 V, 4-20 mA (8 bitars upplösning)       •
 Skalning med hjälp av knappsats/analog ingång (ersättning av membranpumpar)       •

Frekvensutsignal; 0-768 Hz
      •
 RS485 digital kommunikation      

Digital nätverksstyrning
      •
Säkerhet      

Grundläggande säkerhetskod för att skydda konfigurationen
•     
 Skydd av pumpinställningar med hjälp av PIN-kod för både drift och övervakning       •

Prestanda

    LoadSure slangelementets innerdiameter och flöden (l/hr)
  Varvtal varv/min 9,6 mm 12,7 mm 15,9 mm 19,0 mm 25,4 mm
720R 0.1-360
0.12-420 0.22-780 0.30-1100 0.42-1500 0.56-2000

Pumphuvudalternativ

720R- och 720RX-pumphuvuden för kontinuerliga slangar

 Slangen finns i fem material för nästan alla kemiska behov.

 

720RE- och 720REX-pumphuvud för LoadSure-slangelement

 Elementen finns i Pumpsil platinahärdad silikon, Bioprene och STA-PURE PCS för hygeniskatillämpningar samt i Marprene, Pumpsil och Neoprene

 

Enheter

De här kapslade drivenheterna har NEMA 4X (IP66) intrångsskydd för industriella och fuktiga miljöer. 

720SN är en enkel pump som du bara kopplar in och slår på. Den har överlägsen ekonomi och kan kalibreras och styras manuellt via en tangent på en membranknappsats med stora tangenter. MemoDose erbjuder dosering av enkeldoser

720UN är en pump som styrs via knappsats eller fjärrstyrning med analoga ingångar för varvtal och statusutgångar. Kan konfigureras via programvara med lösenordsskydd

720DuN är en sofistikerad processpump med RS485 och total industriell anslutning och processtyrning via PC, PLC eller annan manöverenhet. Omfattande kalibrering erbjuds. Skalbar flödesjustering möjliggörs via två analoga ingångar. En numerisk knappsats med 16 tangenter med direktinmatning avflöde eller varvtal

Nedladdning av datablad

720N NEMA 4X IP66   720N NEMA 4X IP66 PROFIBUS

720 R                 720RX              Profibus

Ladda ned bruksanvisningen

720SN/R och 720UN/R IP66   720DuN/R IP66

 720SN/R IP66                          720DuN/R IP66

PROFIBUS

Ingen punkt-till-punkt ledningsdragning och en enkel 9-stifts PROFIBUS D-kontakt ger:

PROFIBUS GSD styrningsfil

PROFIBUS

Slangar för din bransch

  • Kontakta oss

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post