Quantum: Omdefinierar den peristaltiska pumptekniken för nedströms bioprocesser

Quantum och ReNu SU-teknik

Quantum och ReNu SU-teknik

Quantum och ReNu SU-teknik

Quantum och ReNu SU-teknik

Quantum och ReNu SU-teknik

Quantum och ReNu SU-teknik

Kontakta oss


Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

E-post

Overview

Quantum: Omdefinierar den peristaltiska pumptekniken för bioprocesser

Traditionellt sett har peristaltiska pumpar varit det man valt för lågtrycksprocesser uppströms, som fermenteringsinmatning och medieöverföring. Den skonsamma peristaltiska pumpningen garanterar låg skjuvning, exakthet och att ingen korskontamination sker, så att cellivskraft och motsvarande hög celldensitet upprätthålls.

Med detta i åtanke har Watson-Marlow Fluid Technology Group designat och utvecklat Quantum för att omdefiniera hur peristaltiska pumpars teknik används, särskilt för nedströms bioprocesser. 

När Quantums unika och revolutionära förmåga läggs till den etablerade peristaltiska pumpprincipen – som också matchats med ReNu SU-tekniken – visar sig Quantum klart och tydligt det mest logiska valet för nedströms bioprocesser.

Spår av pulsation vid 3 bar 

Quantums revolutionära prestanda vidgar den peristaltiska tekniken ytterligare, med upp till 3 bars konstant tryck med endast ett spår av pulsation på 0,12 bar för hela flödesserien.  

Mycket låg skjuvning    

Quantum, tillsammans med den patenterade kassetten med ReNu SU-teknik, har en mycket låg skjuvning och levererar exakthet vid inställt varvtal genom hela kassettens livslängd. Diagrammet nedan visar hur Quantum i en oberoende testning fick ett bättre processresultat genom att jämföra Quantums Sauter-medeldiameter med membranpump med fyra membran.

Uppgifterna som presenteras i de två diagrammen ovan har tagits fram av en oberoende tredje part. 

 


Särskilt designad för nedströms  

Quantum erbjuder flödeslinjäritet i hela tryckområdet. Med reglerområdet på 4 000:1 kan operatörer upprätthålla kontinuerligt tryck mellan membranen vid mikro- och ultrafiltrering.

 

Quantum-pumpen

 

Quantum pump

Styrning

Pumpdrivenheter
Manuell styrning
Intuitiv knappsats och färgdisplay
Välj visning av flöde eller varvtal
Fullständig kalibrering med val av enhet för flöde
Fjärrstyrning
Konfigurerbar start/stopp, läckagedetektor (via kontaktslutning eller 5 V TTL eller 24 V industrilogik)
Riktningsbyte och växling auto/manuell ingång (via kontaktslutning eller 5 V TTL eller 24 V industrilogik)
Fjärrstyrning av MemoDose (fot/handbrytare eller logisk ingång)
Fyra konfigurerbara digitala tillståndsutgångar genom reläer på 24 V, 30 W
Analog varvtalsstyrning
Helt konfigurerbara ingångar; 0–10 V eller 4–20 mA
Analoga utgångar; 0–10 V, 4–20 mA
Tachofrekvensutgång; 0–1 067 Hz, 0–400 rpm
Säkerhet
3-nivåers säkerhetskodlås

ReNu SU-teknik

Steril ReNu SU-kassettGör sterila anslutningar i icke sterila miljöer

Plug and play med våra ReNu SU (engångs) kassetter som levereras med aseptiska anslutningar och sterilitetsförsäkran.

Steril ReNu SU-kassett

Sterila ReNu SU-kassetter garanterar snabba och säkra anslutningar för vätskeflödet. Dessa produkter levereras sterila enligt VDmax25 metoden som beskrivs i ANSI/AAMI/ISO 11137 riktlinjerna för att ge sterilitet säkerhet på (SAL) på 10-6 via gammastrålning till ett minimum av 25 kGy.

Standardsortimentet av ReNu SU kassetter inkluderar aseptiska kontakter som möjliggör sterila anslutningar även i kontrollerade icke klassificerade utrymmen.

 

 

ReNu SU-kassett

Quantum kombinerar på ett framgångsrikt sätt tillämpningsspecifik pumpförmåga med flödesbanekomponenter för engångsbruk, som den banbrytande kassetten med ReNu SU-teknik, den populära BioPure-seriens slangkopplingar, klämmor, packningar och högtrycksslangar. Det här integrerade tillvägagångssättet gör det för första gången möjligt att få en avsevärt lägre pumpvalideringskostnad och -tid innan engångsbrukssystem (SUS) specificerats.

Kassetter med ReNu SU-teknik är helt tillverkade i ISO klass 7-renrum och är lämpliga för gammabestrålning upp till 50 kGy

En branschledande valideringsguide medföljer kassetterna med ReNu SU-teknik. I guiden ingår en omfattande uppsättning av biokompabilitetsuppgifter med materialtester som USP88, klass VI (in vivo) och USP87 (in vitro). Detaljerad testning av extraherbarhet med en mängd olika lösningsmedel i enlighet med BPOG- och BPSA-riktlinjer har också utförts. Valideringsguiden stöder din valideringsprocess och reducerar din tid till marknaden.

Den säkra och konsekventa placeringen av kassetten med ReNu SU-teknik i pumphuvudet – tryggt fastklämd vid förgreningarna – garanterar en trygg anslutning varje gång. Dessutom ingår en snabbytessats med klämmor, packningar och ändmuffar i kassettpaketet, som alla är gjorda för att minimera den tid det tar att byta kassett.

Den säkra och konsekventa placeringen av kassetten med ReNu SU-teknik i pumphuvudet – tryggt fastklämd vid förgreningarna – garanterar en trygg anslutning varje gång. Dessutom ingår en snabbytessats med klämmor, packningar och ändmuffar i kassettpaketet, som alla är gjorda för att minimera den tid det tar att byta kassett..

Engångsflödesbana

Synergin mellan peristaltiska pumpar och engångspumpsystem kan inte överbetonas. Kassetten med ReNu SU-teknik glider enkelt på plats, vilket betyder att flödesbanan kan ändras på några minuter, medan justeringsfel elimineras.

Validering

ReNu SU-teknik och tillhörande material har testats både inom och utom farmakopéstandard. Däri ingår:

I den ytterligare testningen som utförts ingår testning av extraherbarhet. Om du vill ha en sammanfattning av validerings-/kvalificeringstestningen som utförts om ReNu Su-tekniken kan du titta i ReNu Su-teknikens valideringssammanfattning 

I den fullständiga valideringsguiden ingår ytterligare information om testmetoderna. De faktiska testrapporterna är tillgängliga på begäran om du skickar ett formulär om valideringsförfrågan

ReNu SU-teknik, dess råvaror och tillverkningsprocesser följer ett antal lagöverensstämmande regler. Särskilda uttalanden som relaterar till de här överensstämmelserna finns i guiden om ReNu SU-teknikens regelöverensstämmelser. Den finns tillgänglig på begäran om du skickar et formulär om valideringsförfrågan

Datasheet

Manual

Quantum 600 (SV)

  • Kontakta oss

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post