Fördelar framför Skruvpumpar

Skruvpumpar kan inte torrköras mer än några sekunder. De har sugförmåga men om det tar tid för vätskan att nå pumpen måste rotorn antingen smörjas manuellt eller bli förfyllt med mediet som ska pumpas.

Skruvpumpar slits om partiklar utlöses ur vätskan eller om en nötande solid sätter sig i kaviteten. Slitaget ökar med kvadraten på hastigheten.

 Skruvpumpar har en stor stator i kontakt med rotorn alternativt mediet, partiklar från statorn lossnar och blandas med vätskan.

Att byta skruvpumpens rotor kräver kunnighet och tar mycket tid i anspråk. Att välja pump kräver också kunskap och många pumpar är dåligt specificerade vilket kan leda till att rotorn, statorn och mekaniska tätningar måste bytas ut i förtid. En skruvpump är utrymmeskrävande.

Watson-Marlows pumpar klarar:

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post