Villkor

530 biopharmaceutical process pumps

520-, 620- och 720-seriens kapslade pumpar

Watson-Marlow garanterar att alla pumpar i 520-, 620- och 720-serien inköpta efter 1 januari 2007, se villkor och undantag nedan, via Watson-Marlow, dess säljbolag eller distributörer, repareras eller ersätter delar som går sönder inom 5 år från tillverkningsdatum.

Felet måste ha uppkommit pga. felaktigt material eller felmontering och inte till följd av felaktigt använde som strider mot instruktioner i manualen.

 Watson-Marlow ska inte hållas ansvariga för förlust, skada eller kostnad som uppstått pga. användande av denna produkt – detta inkluderar skada av andra produkter, maskiner, byggnader eller annan egendom. Watson-Marlow ska heller inte hållas ansvariga för följdskador såsom inkomstborfall, tidsförlust, förlust av pumpad produkt eller produktionsförlust. Denna garanti gör inte Watson-Marlow ansvarigt för ev. kostnader för flytt, installation, frakt eller andra kostnader i samband med garantianspråk.

 Villkor och särskilda undantag från garantin:

Produkten måste returneras, med frakt betald, till Watson-Marlow eller av Watson-Marlow godkänd serviceverkstad.

Alla reparationer eller modifieringar måste göras av Watson-Marlow eller av Watson-Marlow godkänd serviceverkstad eller med uttryckligt tillstånd av Watson-Marlow. Garantier som påstås lämnas för Watson-Marlows räkning av annan person, däribland representanter för Watson-Marlow, dess dotterbolag eller auktoriserad distributör, och som inte överensstämmer med villkoren för denna garanti är inte bindande såvida det inte uttryckligen godkänts skriftligen av vd eller chef på Watson-Marlow.

 

Undantag:

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post