Processpump med 701RE-pumphuvud för LoadSure-element

720 IP66

720 IP66

Sköljtäta, kapslade pumpar för höga flöden i industriella processer
720 IP66

720 IP66

Sköljtäta, kapslade pumpar för höga flöden i industriella processer
720 IP66

720 IP66

Sköljtäta, kapslade pumpar för höga flöden i industriella processer

Kontakta oss

Telefon: +46 (0)8 556 556 00 or +46 (0)8 556 556 09

E-post

Overview

Broschyr över industriella pumpar

Broschyr över industriella pumpar

Ladda ned nu

Watson-Marlow 720SN/RE, 720UN/RE, 720DuN/RE: 0-2 bar NEMA 4X (IP66-kapslade) pumpar med pumphuvuden för slangelement. Alla modeller kan utrustas med ett påbyggnadspumphuvud
  

De starka, tåliga, kapslade drivenheterna i 720-serien har NEMA 4X (IP66)intrångsskydd för industriella och fuktiga miljöer. 

720SN:

720UN

Likadan som 720SN samt:

720DuN

Likadan som 720UN samt:

 

Styrning

Funktionalitet 720SN 720UN 720DuN 720US 720DuS

Kapsling – intrångsskyddsklass
 NEMA 4X NEMA 4X

NEMA 4X

NEMA 4X

NEMA 4X


Manuell styrning
         

Varvtalsreglering via knappsats med enkel kalibrering för flödesvisning
  •   •  •   •   •
Omfattande kalibrering för visning av flöden i metriska eller brittiska enheter       •     •
Numerisk knappsats för inmatning av varvtal, flöde eller PIN-kod       •     •
Indikering av ackumulerad volym       •     •
 Fjärrstyrning          

Start/stopp, riktningsändring, automatiskt/manuellt läge, läckagedetektoringång (genom att en kontakt slutes eller 5 V TTL till 24 V industrilogik
    •   •  110 V växelström  110 V växelström

Fjärrstyrning av MemoDose (fot/hand-reglage eller logisk insignal
   •  •  110 V växelström  110 V växelström

Fyra programmerbara digitala statusutgångar genom 24 V-, 30 W-relä
   •  •  110 V växelström  110 V växelström

Analog varvtalsreglering
         

Programmerbara ingångar; 0-10 V, 1-5 V eller 4-20 mA
   •  •  •  •
 Analoga utgångar; 0-10 V (8 bitars upplösning)    •    •  
 Analoga utgångar; 0-10 V, 4-20 mA (8 bitars upplösning)      •    •
 Skalning med hjälp av knappsats/analog ingång (ersättning av membranpumpar)      •    •

Frekvensutsignal; 0-768 Hz
     •    
 RS485 digital kommunikation          

Digital nätverksstyrning
     •  

 •

Säkerhet          
Grundläggande säkerhetskod för att skydda konfigurationen    •    •  
 Skydd av pumpinställningar med hjälp av PIN-kod för både drift och övervakning      •    •

Prestanda

    Slangens innerdiameter och flöden (l/hr)
  Varvtal varv/min 12,7 mm 15,9 mm 19,0 mm 25,4 mm

720RE
0.1-360 0.22-780  0.30-1100 0.42-1500 0.56-2000

Pumphuvudalternativ

720RE- och 720REX-pumphuvud för LoadSure-slangelement

 Elementen finns i Pumpsil platinahärdad silikon, Bioprene och STA-PURE PCS för hygeniskatillämpningar samt i Marprene, Pumpsil och Neoprene

 

720R- och 720RX-pumphuvuden för kontinuerliga slangar

 Slangen finns i fem material för nästan alla kemiska behov.

Enheter

De här kapslade drivenheterna har NEMA 4X (IP66) intrångsskydd för industriella och fuktiga miljöer. 

720SN är en enkel pump med överlägsen ekonomi som kan kalibreras och styras manuellt via en tangent på en membranknappsats med stora tangenter. MemoDose erbjuder dosering av enkeldoser

720UN är en pump som styrs via knappsats eller fjärrstyrning med analoga ingångar för varvtal och statusutgångar. Kan konfigureras via programvara med lösenordsskydd

720DuN är en sofistikerad processpump med RS485 och total industriell anslutning och processtyrning via PC, PLC eller annan manöverenhet. Omfattande kalibrering erbjuds. Skalbar flödesjustering möjliggörs via två analoga ingångar. En numerisk knappsats med 16 tangenter med direktinmatning av flöde eller varvtal

Nedladdning av datablad

720RE NEMA 4X IP66   720RE NEMA 4X IP66 PROFIBUS

720 REX                720RE                Profibus

Ladda ned bruksanvisningen

720SN/RE och 720UN/RE: IP66    720DuN/RE IP66

720SN/RE IP66                               720DuN/RE IP66

                                                         

PROFIBUS

Ingen punkt-till-punkt ledningsdragning och en enkel 9-stifts PROFIBUS D-kontakt ger:

PROFIBUS

Slangar för din bransch

  • Kontakta oss

    Telefon: +46 (0)8 556 556 00 or +46 (0)8 556 556 09

    E-post