Peristaltiska processpumpar för den biofarmaceutiska industrin

 • Bibehåll optimal produktintegritet – endast slangen kommer i kontakt med vätskan, vilket betyder noggrannhet, pålitlighet och renlighet för alla dina vätskehanteringsbehov

 • Bibehåll produktintegritet med pumpning med låg skjuvning och inga rörliga delar i vätskebanan

 • Bibehåll kvalitet och skydda produktintegritet genom minskning av risk och tid när batch/produkt byts vid varje fas i tillverkningen

 • Har flödesnoggrannhet, säkerställer processtabilitet, cGMP-överensstämmelse och slutlig produktkvalitet

Peristaltiska pumpar spelar en allt större roll i den biofarmaceutiska industrin, där de används för hantering av värdefulla och känsliga vätskor utan kontamination. Watson-Marlows peristaltiska pumpar 530, 630 och 730 är en balans mellan hållbarhet och noggrannhet och erbjuder en ny nivå av säkerhet och styrning av bioprocesser uppströms och nedströms.

De nya pumparna är perfekta för engångstillämpningar i olika bioprocesser eftersom dyra rengöringsrutiner inte längre behövs och cGMP-överensstämmelse och slutlig produktkvalitet är säkerställd

Olika drivenheter och pumphuvuden

Det mångsidiga sortimentet av processpumpar i 530-, 630- och 730-serien erbjuder fyra drivalternativ så att användarna kan välja från enkel manuell drift till helautomatisk styrning, vilket i sin tur gör det möjligt att länka upp till 16 pumpar och kommunicera i realtid.

Pumparna har flödeshastigheter mellan 0,0001 ml/min och 33 liter/min. 530-, 630- och 730-pumparna kan utrustas med pumphuvud för kontinuerliga slangar eller pumphuvud för slangelement som klarar tryck upp till 7 bar i 530-serien och 4 bar i 630-serien.

530-, 630- och 730-pumparna stödjer full integrering med annan utrustning, t.ex. bioreaktorer. Skyddsklassning IP31 och IP66 gör dem lämpliga för bordsbruk eller områden med sköljning

Överlägsen slang

Sju slangmaterial inklusive svetsbar PureWeld XL passande till validerad biofarmaceutisk användning, samt material för livsmedel och industriella processapplikationer som alla belönar användaren med lång livslängd och precisa flöden. Vår världsledande peristaltiska teknik har ett unikt komplement genom Watson-Marlow slangar som ger kontaminationsfri vätskehantering och konstanta och pålitliga processer.

Felfri isättning av slang

Beroende på användarens processbehov kan processpumparna utrustas med LoadSure-slangelement för enkel, felfri isättning av slang. Slangelementen kan bytas på under en minut utan några specialkunskaper.

Broschyr om Watson-Marlow-slangar

Ladda ned broschyren

 • Hitta en produkt

 • Hitta lokal representant

 • Hjälp och råd

  Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

  E-post